mars 2018

Tellus – ett projekt för att stärka Lunds universitets arbete mot sexuella trakasserier

Tellus är ett treårigt forskningsbaserat projekt som syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Projektet, som är initierat av rektor Torbjörn von Schantz, ska bidra till en trygg studie- och arbetsmiljö för alla som är verksamma vid universitetet. Kort om projektet Det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier ska inte bara utvecklas och stärkas, det … Läs mer

Sexuella trakasserier 0