Sida 1 / 1

Ulrika Andersson och Gunilla Jarlbro
mars 12, 2019 | tellus

#Metoo – och nu då?

I samband med Internationella kvinnodagen deltog representanter från Tellus projektgrupp i seminarier i vid Karolinska institutet och Lunds universitet. Seminariet i Lund tog sin …
  • Sexuella trakasserier
0 Kommentarer