april 2019

Tellus lanserar artikelserie om forskning och aktiviteter relaterat till sexuella trakasserier

Förutom Tellus-projektet pågår det vid Lunds universitet en hel del forskning och aktiviteter som ur olika perspektiv berör frågor relaterade till sexuella trakasserier. I väntan på de egna forskningsresultaten lanserar Tellus en artikelserie som lyfter fram dessa. Arbetet med Tellus-projektet framskrider i takt med vårens ankomst. Som bäst är projektets forskare i full färd med att utföra fokusgruppsdikussioner med anställda, … Läs mer

Sexuella trakasserier 0