Sida 1 / 1

Olivia Östlin
maj 23, 2019 | tellus

”Universitetet och studentlivet kan lära mycket av varandra”

Den 25 april deltog representanter från Tellus-projektet vid evenemanget ”Sexual harassment and discrimination at Lund University”. Temadagen arrangerades av Statsvetenskapliga institutionen tillsammans med studenter …
  • Sexuella trakasserier
0 Kommentarer