maj 2019

”Universitetet och studentlivet kan lära mycket av varandra”

Den 25 april deltog representanter från Tellus-projektet vid evenemanget ”Sexual harassment and discrimination at Lund University”. Temadagen arrangerades av Statsvetenskapliga institutionen tillsammans med studenter från Samhällsvetarkåren.– I dag kommer vi inte att lösa dessa problem, men genom att diskutera, problematisera och dela med oss av våra erfarenheter så skapar vi ett medvetande kring sexuella trakasserier och diskriminering. Genom att skärpa … Läs mer

Sexuella trakasserier 0