Anmälan till fokusgruppsstudien

Vi söker studenter, doktorander och anställda till fokusgruppsdiskussioner om sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Inga egna erfarenheter behövs.

Lunds universitet har under 2018 påbörjat ett arbete för att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier. Som en del i det arbetet genomför vi nu ett antal gruppdiskussioner till vilka vi söker studiedeltagare.

Har du tankar som du skulle vilja dela med dig av? Vi söker studenter, doktorander och anställda som kan tänka sig att delta i gruppdiskussioner om sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Du behöver inte ha egna erfarenheter av sexuella trakasserier för att delta i gruppdiskussionerna.

Som deltagare i studien är du med i en gruppdiskussion, en fokusgrupp, tillsammans med mellan 6 och 9 andra personer. Det kommer att vara separata fokusgrupper för studenter, doktorander respektive anställda. Fokusgrupperna leds av en forskare från Lunds universitet. Fokus för diskussionerna är hur deltagarna ser på sexuella trakasserier och hur de upplever strukturer och normer vid universitetet i relation till sexuella trakasserier.

Diskussionerna kommer att spelas in via ljudinspelning och vi kommer att använda oss av röstförvrängning när ljudfilerna sparas för att säkerställa anonymiteten. Tillsammans med resultaten från intervjustudier och enkätundersökningar kommer resultatet från fokusgrupperna att ligga till grund för det fortsatta förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Resultaten från studierna kommer även att publiceras vetenskapligt.

För att delta i en fokusgrupp behöver du vara verksam som student, doktorand eller anställd vid Lunds universitet. Du ska vara 18 år eller äldre och kunna uttrycka dig väl på svenska eller engelska. Deltagande är frivilligt och du behöver inte uppge ditt namn för att delta vid en fokusgruppsdiskussion. Ingen kompensation utgår för deltagande i studien.

Om du kan tänka dig att delta i en fokusgruppdiskussion så skicka en intresseanmälan till tellus.fokusgrupp.student@lu.se (om du är student) tellus.fokusgrupp.doktorand@lu.se (om du är doktorand) eller tellus.fokusgrupp@lu.se (om du är anställd). Uppge namn (frivilligt) och e-postadress där vi kan nå digså kontaktar vi dig för att ge dig mer information. Du kan även ringa och anmäla ditt intresse till Hanna Norelius på 040-391353.

Ansvarig för studien är Anette Agardh, professor vid Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet. E-post: anette.agardh@med.lu.se. Tel 040-391338.

Denna information skickades i november ut via mail till samtliga studenter, doktorander och anställda vid Lunds universitet.