Författararkiv: tellus

”Universitetet och studentlivet kan lära mycket av varandra”

Den 25 april deltog representanter från Tellus-projektet vid evenemanget ”Sexual harassment and discrimination at Lund University”. Temadagen arrangerades av Statsvetenskapliga institutionen tillsammans med studenter från Samhällsvetarkåren.– I dag kommer vi inte att lösa dessa problem, men genom att diskutera, problematisera och dela med oss av våra erfarenheter så skapar vi ett medvetande kring sexuella trakasserier och diskriminering. Genom att skärpa … Läs mer

Sexuella trakasserier 0

Tellus lanserar artikelserie om forskning och aktiviteter relaterat till sexuella trakasserier

Förutom Tellus-projektet pågår det vid Lunds universitet en hel del forskning och aktiviteter som ur olika perspektiv berör frågor relaterade till sexuella trakasserier. I väntan på de egna forskningsresultaten lanserar Tellus en artikelserie som lyfter fram dessa. Arbetet med Tellus-projektet framskrider i takt med vårens ankomst. Som bäst är projektets forskare i full färd med att utföra fokusgruppsdikussioner med anställda, … Läs mer

Sexuella trakasserier 0

#Metoo – och nu då?

I samband med Internationella kvinnodagen deltog representanter från Tellus projektgrupp i seminarier i vid Karolinska institutet och Lunds universitet. Seminariet i Lund tog sin utgångspunkt i hur den tystnadskultur kring sexuella trakasserier som uppmärksammades under #metoo-uppropet kan förändras. – Makten finns där berättelserna finns och får höras.Så inledde Filminstitutets VD Sara Sterner sitt inlägg på seminariet #Metoo – och nu då?som … Läs mer

Sexuella trakasserier 0

Vi söker fler deltagare till Tellus gruppdiskussioner

Under hösten har omkring 60 personer deltagit i Tellus individuella intervjustudie, som fortfarande genomförs med personer som i olika former erfarit sexuella trakasserier. När den nya terminen nu kör igång innebär det även att projektet går in i nästa fas.  I november fick samtliga studenter, doktorander och anställda vid universitetet via mail en inbjudan till att delta i en gruppdiskussion om … Läs mer

Sexuella trakasserier 0

Fokusgruppdiskussioner om sexuella trakasserier – inbjudan kommer snart!

Under hösten har anställda, studenter och doktorander intervjuats kring erfarenheter av sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Vi kommer att fortsätta med de individuella intervjuerna under november och december, samtidigt som vi också bjuder in anställda, studenter och doktorander att delta i fokusgruppdiskussioner om sexuella trakasserier. Fokusgruppdiskussionerna är öppna för alla som är verksamma vid Lunds universitet och du behöver inte … Läs mer

Sexuella trakasserier 0

Nu inleder Tellus arbetet för ett universitet fritt från sexuella trakasserier

Nu har arbetet med det treåriga Tellus-projektet, som syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier inom Lunds universitet, dragit igång på allvar. För att detta viktiga arbete ska bli så framgångsrikt som möjligt är det viktigt att ta avstamp i de erfarenheter som anställda, doktorander och studenter har av sexuella trakasserier. Således kommer projektets första del fokusera på att … Läs mer

Sexuella trakasserier 0

Tellus – ett projekt för att stärka Lunds universitets arbete mot sexuella trakasserier

Tellus är ett treårigt forskningsbaserat projekt som syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Projektet, som är initierat av rektor Torbjörn von Schantz, ska bidra till en trygg studie- och arbetsmiljö för alla som är verksamma vid universitetet. Kort om projektet Det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier ska inte bara utvecklas och stärkas, det … Läs mer

Sexuella trakasserier 0