Om intervjustudien

Vem är inbjuden till att delta i intervjustudien?

Alla anställda, studenter och doktorander vid Lunds universitet är inbjudna att delta i intervjustudien. Vi söker personer som har bevittnat sexuella trakasserier, själva blivit utsatta, utsatt någon för sexuella trakasserier, eller har agerat på ett sätt som i efterhand känts mindre lämpligt.

Mina kollegor/studiekamrater har fått en inbjudan till intervjustudien. Varför har inte jag fått det?

Ett mail med en inbjudan skickades ut till alla studenter, anställda och doktorander under september och oktober 2018. Om du blev registrerad/anställd efter det så kan det vara anledningen till att du inte har fått ett mail.

Jag har fått en inbjudan till en intervjustudie om sexuella trakasserier och en inbjudan till att delta i en fokusgrupp om sexuella trakasserier. Vad är skillnaden?

Till den individuella intervjustudien söker vi anställda/studenter/doktorander med egna erfarenheter av att antingen blivit utsatta, bevittnat eller själv utsatt någon för sexuella trakasserier. För att delta i en fokusgruppsdiskussion behöver du inte ha egna erfarenheter av sexuella trakasserier. 

Vad kommer mitt deltagande i studien att bidra till?

Ditt deltagande i studien kommer att bidra till att Lunds universitets förebyggande arbete mot sexuella trakasserier stärks och att arbets- och studiemiljön förbättras.
Resultaten från intervjuerna och fokusgruppsdiskussionerna kommer ligga till grund för framtagande av en student-, doktorand- och medarbetarenkät som kommer att skickas ut under 2019.  Resultatet från enkäten kommer sedan utgöra basen för ett åtgärdsförslag för hur Lunds universitets förebyggande arbete mot sexuella trakasserier ska stärkas. Detta åtgärdsförslag kommer sedan att implementeras, följas upp och slutligen utvärderas. 

Jag har blivit utsatt för sexuella trakasserier. Kommer detta anmälas om jag berättar om det för er?

Nej. Tellus är ett forskningsbaserat projekt och forskarna genomför intervjuerna under sekretess och kan därför inte göra några anmälningar. Efter intervjun informerar forskaren om kontaktuppgifter till olika stödverksamheter och du kan även få information om hur du går tillväga om du själv vill göra en anmälan. 

Jag har utsatt någon för sexuella trakasserier. Kommer detta anmälas om jag berättar det för er? 

Nej. Tellus är ett forskningsbaserat projekt och forskarna genomför intervjuerna under sekretess och kan därför inte göra några anmälningar. Efter intervjun informerar forskaren om kontaktuppgifter till olika stödverksamheter.