Tellus rapport publicerad

Universitetshuset
Universitetshuset med ginkoträd i förgrunden.

Här kan du ladda ner Tellus rapport Tellus – sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling vid Lunds universitet Resultat baserade på enkät-, intervju- och fokusgruppsdata från anställda, doktorander och studenter. Maj 2020

september 28, 2020