Om Tellus

Tellus är ett treårigt forskningsbaserat projekt som syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Projektet, som är initierat av rektor Torbjörn von Schantz, bidrar till en trygg studie- och arbetsmiljö för alla som är verksamma vid universitetet. 

Kort om projektet

Det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier ska inte bara utvecklas och stärkas, det ska också vara baserat på kunskap och faktiska behov. Därför är en av de mest centrala delarna i projektet att lyssna – på medarbetare, studenter och doktorander. Projektets namn, Tellus, syftar just på detta.

Under hösten -18 samt vintern/våren 2019 genomför forskarna intervjuer och gruppdiskussioner med studenter, doktorander och anställda vid Lunds universitet. Dessa kommer ligga till grund för framtagande av en enkät som kommer att skickas ut senare under 2019. Resultatet ska ligga till grund för ett åtgärdsförslag, som i nästa steg implementeras och följs upp.

Professor Anette Agardh är projektledare för Tellus. Projektgruppen består bl.a. av forskare inom juridik, arbetsmiljö, psykologi och sexuell hälsa.

Klicka här för att läsa mer om projektgruppen.

Kontakta oss

Om du har erfarenheter eller tankar som du skulle vilja dela med dig av till projektet så får du gärna kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i högerspalten.