Resultaten från Tellus-undersökningen presenteras på webbinarium 28 september

Den 28 september presenteras resultaten från Tellusprojektet på ett webbinarium för anställda och doktorander. De preliminära resultat som presenterades 12 februari i år kommer att fördjupas och breddas.

I de preliminära resultaten från enkät och intervjuer som delgavs i februari framkom att av de anställda som svarat på enkäten uppger var fjärde kvinna att hon varit utsatt för sexuella trakasserier någon gång under sin anställning vid Lunds universitet. Cirka 7 procent av männen har uppgett det samma. Av studenter som svarat på enkäten uppgav 27 procent av kvinnorna och 11 procent av männen att de utsatts för sexuella trakasserier i samband med sina studier eller i studentlivet vid Lunds universitet.

Enkäten frågar även om förekomst av kränkande särbehandling och av trakasserier på grund av någon av diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder), bland anställda och doktorander.  När det gäller anställda och doktorander under de senaste 12 månaderna har 19% av kvinnorna och 9% av männen angett att de utsatts för kränkande särbehandling, medan 10% av kvinnorna och 4% av männen anger att de utsatts för trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Detta kan jämföras med att det för samma tidsperiod (de senaste 12 månaderna) var 8% av kvinnorna och 6% av männen som uppgav att de utsatts för sexuella trakasserier.

Den 28 september kommer rektor Torbjörn von Schantz, förvaltningschef Susanne Kristensson att delta från universitetets ledning. Lunds universitets studentkårer (LUS) representeras av vice ordförande Ella Sjöbeck. Professor Anette Agardh kommer att presentera de sammanfattande resultaten från både enkäten, intervjuer och fokusgrupper. Tellus forskningsteam, Docent Gisela Priebe, Prof Ulrika Andersson, Prof Maria Emmelin och Prof Per-Olof Östegren kommer att vara på plats och svara på frågor.

Webbinariet hålls i Zoom, först på svenska, kl 12-12.45, för att sedan hållas på engelska kl 13-13.45. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor i en modererad chatt under webbinariet.

Anmäl dig till webbinariet på svenska via länken: https://lu-se.zoom.us/webinar/register/WN_-lUV92nuSM2Y_zB18jUsDg

Läs mer på Medarbetarwebben: https://www.medarbetarwebben.lu.se/article/webbinarium-om-tellus-hor-om-resultaten-och-vad-som-hander-sen

Sign up for the Webbinar in English, here: https://lu-se.zoom.us/webinar/register/WN_cMReEfK3RiGt391uqJ-oDg

Read more on Staff Pages: https://www.staff.lu.se/article/webinar-on-tellus-hear-about-the-results-and-what-happens-next

september 8, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade