Lunds studentkårer efterfrågar mer kunskap kring sexuella trakasserier

Lunds Studentkåres ordförande Christina Abdulahad ser mycket fram emot att få ta del av Tellus-projektets resultat. 

Under 2019 satsar Lunds studentkårer (LUS) på att utveckla sitt förebyggande arbete mot sexuella trakasserier. 

– Det finns en tystnadskultur kring diskriminering och sexuella trakasserier på universitetet. Vi behöver förstå mera om hur vi ska hantera osunda maktstrukturer och normer, förebygga sexuella trakasserier samt hitta verktyg, säger Christina Abdulahad, ordförande för LUS. 

Anordnat utbildning
I januari anordnade LUS, tillsammans med Kuratorskollegiet och Akademiska föreningen, en utbildning mot sexuella trakasserier för att börja resan mot mera kunskap. Tre seminarier ingick. Det första om normer och maktstrukturer, det andra var en utbildning om svåra samtal och det tredje en föreläsning med polisen som berättade om de rättsliga aspekterna kring problematiken. 
– Men vi behöver göra mer. Planen är att utvärdera utbildningen i vår och sedan ta fram en plan gällande när ska vi ha nästa utbildning, vad den ska handla om och vem den ska rikta sig till. En arbetsgrupp jobbar för tillfället vidare med detta, säger Christina Abdulahad. 
Hon menar att resultaten från Tellus-projektet kommer att vara en stor hjälp i att bidra till att dialogen kan fortsätta och kunskapen öka. Hon hoppas vidare att arbetet ska kunna fortsätta med att undersöka hur det ser ut i studentmiljöerna, på korridorerna, nationerna och barer och klubbar. Där sker mycket som kårerna för närvarande inte har mycket systematiserad kunskap kring.  

Gråzoner i vardagen
Själv har Christina Abdulahad många exempel från den gråzon som hon menar att hon och hennes kvinnliga vänner och kollegor varje dag befinner sig i. Att få kommentarer på utseende, kläder eller ålder. 
– Om jag är vänlig kan det uppfattas som att jag är flörtig. Jag kanske helt enkelt signalerar något jag inte vill om jag är väldigt trevlig, säger hon.
Hennes föregångare har gjort arbetat med att rensa sexistiska sånger på kårerna. I Jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsnätverket över kårerna diskuteras frågorna löpande och de tre studentrepresentanterna i universitetets centrala JoL (Jämställdhets- och Likabehandlingsråd) fick nyligen Gunilla Jarlbro-utmärkelsen, som ges till en eller flera personer som gör något för att belysa eller aktivt påverka jämställdhetsarbetet och likabehandlingen på universitetet. 

Text + Bild: Katarina Billing