Nätverk ger forskare luft under vingarna

Johanna Stadmark och Charlotte Sjödell arbetar i WINGS styrgrupp. De beskriver WINGS som en spännande experimentverkstad som uppmärksammar kvinnliga forskare och ger olika typer av verktyg och stöd i karriären.  

Nätverket Women IN Great Sciences (WINGS) startade 2003 vid Institutionen för Geologi. Idag har det utvecklats till ett tvärvetenskapligt nätverk som samlar 350 kvinnliga – och även en del manliga – forskare från Naturvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten och LTH. Syftet är att stötta kvinnliga forskare och arbeta för ökad jämställdhet inom akademin.

– När Wings startade fick jag upp ögonen för hur det kan se ut för kvinnor inom akademin. Och sedan dess har det tyvärr inte förändrats radikalt, säger Johanna Stadmark, forskare i biogeokemi på Geologiska institutionen och medlem i WINGS styrgrupp.
– Lektoratsutlysningen är inte alltid transparent, vilket kan leda till godtycklighet och bias. Och de som stöttas framåt i karriären är ofta män.

Ut ur den egna bubblan
WINGS verksamhet kretsar kring forskning, karriär och nätverk. Målet är att stötta kvinnliga forskare i deras karriärer genom att synliggöra forskarnas kompetens och på ett bredare plan belysa kvinnliga forskares situation och arbeta för jämställd representation på alla nivåer på universitet. Nätverket gör det även lättare för forskare från olika fakulteter att mötas, samarbeta och starta nya projekt.
– När jag gick med i WINGS insåg jag att det multidisciplinära utgör halva värdet. Våra möten ger mig en möjlighet att besöka andra platser på universitetet, utanför LTH, där jag annars lätt fastnar, säger Charlotte Sjödell, lektor i industridesign och medlem i styrgruppen.
– Det är en enorm vinst att hitta människorna i sin omgivning. Smarta människor som kan en massa saker. Sådana som jag vill omge mig med, fortsätter hon. 

Den åtta-personer starka styrgruppen ordnar med jämna mellanrum olika workshops och förebildsföredrag, där nyblivna professorer bjuds i för att berätta om sin forskning och dela med sig av tips och inspiration till åhörarna. Seminariet, som hålls i samband med årsmötet, har besökts bland annat av Jämställdhetsmyndigheten och Athena Swan, en engelsk organisation som genuscertifierar universitet. 
– Det är ett socialt kapital att vara med här. Dessutom är det en kul experimentverkstad, säger Charlotte Sjödell. 

Fått löpande finansiering
De tre fakulteterna som stöttar Wings har nyligen, för första gången, tilldelat nätverket löpande finansiering för tre år framåt. Något som gör stor skillnad för arbetets kontinuitet och framförhållning.
– Detta är ett ställe där en kan få känna att en inte är ensam. Några kvinnor har berättat för mig att detta varit det första stället på universitetet där de känt att någon lyssnat på dem, säger Johanna Strandmark.

Hon tillägger att nyckeln för att framgångsrikt jämställdhetsarbete är fortsatt utvecklad samverkan och samarbete.
– Det är inte en enskild aktivitet som spelar roll, utan många olika saker som på sikt tillsammans skapar förändring mot ett mera jämställt universitet.

Läs mera om WINGS på nätverkets hemsida www.wings.lu.se

Nätverket finns även på sociala medier:
Facebook:WINGS (Lund University)
Instagram: wings_lunduniversity
Twitter: @WINGSLundUnive1 

Text + Bild: Katarina Billing

Läs även:
”Nu kan vi inte göra fler rapporter”
”Utbildning i anti-diskriminering borde vara obligatoriskt”