Tellus blickar framåt – enkät på väg

Det är nu två år sedan #Metoo kampanjen drog fram som en löpeld internationellt och nationellt. Tellus, som är ett direkt svar på vittnesmål om sexuella trakasserier inom akademin, har samtidigt varit igång i ett drygt år och går nu i höst in i en ny fas.

Under hösten och våren har projektet genomfört 61 individuella intervjuer och 22 fokusgruppsdiskussioner tillsammans med anställda, doktorander och studenter vid Lunds universitet. De berättelser, erfarenheter och förslag som framkommit har bidragit med flera viktiga nya kunskaper. Projektgruppen vill rikta ett stort tack till alla som deltagit.

Samtidigt som resultaten från de två genomförda studierna håller på att analyseras och sammanställas i ett kunskapsunderlag, kommer en enkät att skickas ut till anställda, doktorander och studenter i början på november. Enkäten riktar sig till alla som är verksamma vid universitetet. Du behöver med andra ord inte ha personliga erfarenheter av sexuella trakasserier för att delta.

Vad vill vi ta reda på med enkäten?

Syftet med enkäten är att ta reda på hur vanligt det är med sexuella trakasserier och trakasserier och kränkningar vid Lunds universitet samt inom studentlivet. Men också i vilka sammanhang detta sker. För att öka kunskapen om hur trakasserier samverkar med andra faktorer innehåller enkäten även frågor om arbetsmiljö, studiemiljö, beroende- och maktrelationer, tillit och förtroende samt självskattad hälsa och psykiska hälsa.

Handlings- och åtgärdsplan

Enkätens resultat kommer att komplettera den information som samlats in genom intervjuer och fokusgruppsdiskussioner. De sammanlagda resultaten kommer sedan att ligga till grund för en konkret handlings- och åtgärdsplan för Lunds universitet.

oktober 27, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade