Tellus lanserar artikelserie om forskning och aktiviteter relaterat till sexuella trakasserier

Hand som håller ett vitt kort med text
På bilden (från vänster till höger): Elisabet Gersbro-Bülow och Bodil Ryderheim, Linnea Wegerstad, Lena Karlsson och Tomas Brage.

Förutom Tellus-projektet pågår det vid Lunds universitet en hel del forskning och aktiviteter som ur olika perspektiv berör frågor relaterade till sexuella trakasserier. I väntan på de egna forskningsresultaten lanserar Tellus en artikelserie som lyfter fram dessa.

Arbetet med Tellus-projektet framskrider i takt med vårens ankomst. Som bäst är projektets forskare i full färd med att utföra fokusgruppsdikussioner med anställda, doktorander och studenter vid Lunds universitet. Underlaget från diskussionerna och de individuella intervjuerna (som genomförts sedan i höstas) kommer sedan att ligga till grund för den enkät som skickas ut i september.

I väntan på att resultaten från de egna studierna kommer Tellus-bloggen under våren att publicera en serie intervjuer som ur olika perspektiv belyser forskning och förebyggande aktiviteter relaterat till sexuella trakasserier som bedrivs vid Lunds universitet. Syftet med artikelserien är att skapa en kunskapsbank som kan användas av anställda och studenter dels för att bredda den egna kunskapen om frågor kring sexuella trakasserier och diskriminering, och dels bidra med konkreta exempel på vilka resurser vid universitetet som i dag finns att tillgå i det preventiva arbetet.

Artikelserien är uppdelad i två separata delar: en som riktar in sig på forskning kring trakasserier och diskriminering och en som fokuserar på konkreta aktiviteter, initiativ eller utbildningar vid universitetet som berör dessa frågor. 

I samband med lanseringen har de första fyra artiklar publicerats under fliken ”Tellus artikelserie”. Där kan du gå in och läsa om Linnea Wegerstads forskning kring sexualbrott, Lena Karlssons forskning om självbiografiskt berättande på digitala plattformar, fysikprofessorn Thomas Brages mångåriga engagemang i anti-diskrimineringsfrågor samt bekanta dig med kampanjen ”Det är aldrig okej” som LTH nyligen lanserat tillsammans med Teknologkåren. Nya artiklar kommer sedan att publiceras varje vecka fram till sommaren.

Observera att forskningen som lyfts fram i artikelserien inte har någon koppling till forskningen som bedrivs inom ramen för Tellus-projektet. Eventuella åsikter som uttrycks i artiklarna representerar endast de intervjuade personerna.

Har du tips på någon person eller grupp vid universitetet som kunde vara intressant för oss att intervjua? Kontakta gärna tellus@lu.se.

april 3, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade