Vi söker fler deltagare till Tellus gruppdiskussioner

Under hösten har omkring 60 personer deltagit i Tellus individuella intervjustudie, som fortfarande genomförs med personer som i olika former erfarit sexuella trakasserier. När den nya terminen nu kör igång innebär det även att projektet går in i nästa fas. 

I november fick samtliga studenter, doktorander och anställda vid universitetet via mail en inbjudan till att delta i en gruppdiskussion om normer och maktstrukturer vid Lunds universitet. Vi har fått in flera intresseanmälningar, men eftersom vi vill att kunskapsunderlaget för studien ska bli ännu bredare så söker vi fortfarande efter fler personer som kan tänka sig att delta. 

Ingen erfarenhet av trakasserier behövs för att delta
Till skillnad från intervjustudien behöver du inte ha egen erfarenhet av sexuella trakasserier för att delta i diskussionsgrupperna. Det enda som förutsätts är att du är intresserad av att diskutera kring hur vi i vardagen på universitet upplever normer och maktstrukturer i arbets- och studiemiljön. Diskussionerna leds av en forskare från universitetet, och vår förhoppning är att diskussionerna ska mynna ut i konkreta förslag på hur universitetet kan arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier.

Så anmäler du dig till en gruppdiskussion
Om du är intresserad av att delta i en gruppdiskussion men har missat mailutskicket så hittar du information kring hur du anmäler dig genom att klicka här.

Har du fler frågor?
På denna FAQ-sida har vi samlat svar på vanliga frågor kring projektet. Vill du ha ytterligare information om fokusgrupperna är du välkommen att maila oss på tellus@lu.se.

Under vecka fyra och fem kommer vi att befinna oss ute på olika fakulteter i Helsingborg, Malmö och Lund för att informera om projektet och svara på frågor. Så kom gärna förbi och prata med oss när vi befinner oss på din fakultet, se preliminärt schema nedan: 

Tisdag 22 januari: Campus Helsingborg, kl. 10–15.
Onsdag 23 januari: LTH, kl. 11–15.30.
Torsdag 24 januari:SOL, kl. 9–13, LUX, kl. 13.30–17.
Måndag 28 januari: BMC, kl. 10–14.
Tisdag 29 januari: Ekonomicentrum, kl. 9–13.
Onsdag 30 januari: Musikhögskolan, kl. 10–14.
Torsdag 31 januari: CRC, kl. 9–13.

januari 22, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade